Home / Kanji

Kanji

Tài liệu học Kanji

Kanji N5
Kanji N4
Kanji N3
Kanji N2
Kanji N1

Tài liệu học Kanji đầy đủ và chi tết PDF

Tài liệu học Kanji đầy đủ và chi tết PDF – 1945 CHỮ HÁN THÔNG DỤNG XẾP THEO BỘ – PHỤ LỤC A: 153 CHỮ BỔ TÚC – PHỤ LỤC B: 166 CHỮ NHÂN DANH. – PHỤ LỤC C: 100 HỌ THƯỜNG DÙNG CỦA NGƯỜI NHẬT – DANH SÁCH 1000 …

Read More »

700 Từ Kanji N4, N3 PDF

700 Hán tự Trung cấp dành cho du học sinh 留学生のための漢字の教科書 中級 700 Ryuugakusei no tame no Kanji no Kyoukasho Chuukyuu 700 là một giáo trình học Hán tự đa ngôn ngữ (Anh, Hoa, Hàn, ko có tiếng Việt) rất khoa học gồm 32 bài cùng với 4 bài tổng …

Read More »

Tài liệu Kanji giống nhau PDF

Tài liệu Kanji giống nhau PDF Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học Kanji giống nhau. Xem thêm: Kanji Look And Learn – Bài 1 214 Bộ thủ trong tiếng Nhật PDF  Download: PDF

Read More »

Vỡ luyện viết những từ Kanji khó

Vỡ luyện viết những từ Kanji khó Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn vỡ luyện viết những từ Kanji khó. Vỡ tập biết có mẫu ôli và chữ mẫu giúp các bận luyện biết dễ dàng hơn.  Download: PDF Download: Word Xem thêm: Giấy tập viết …

Read More »

Download Bảng học chữ Kanji theo bộ full – Phần 3

Download Bảng học chữ Kanji theo bộ full – Phần 3 Tài liệu cung cấp các chữ có bộ chữ Kanji giống nhau, từ đó tăng tốc độ học một cách nhanh chóng. Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học Kanji. Trong tài liệu gồm: Bảng các Kanji …

Read More »

Download Bảng học chữ Kanji theo bộ full – Phần 2

Download Bảng học chữ Kanji theo bộ full – Phần 2 Tài liệu cung cấp các chữ có bộ chữ Kanji giống nhau, từ đó tăng tốc độ học một cách nhanh chóng. Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học Kanji. Trong tài liệu gồm: Bảng các Kanji …

Read More »

2000 Chữ Kanji thông dụng PDF

2000 Chữ Kanji thông dụng PDF Tài liệu : 2000 chữ kanji thường dụng Tác giả : Nguyễn phi Ngọc Cùng gửi đến các bạn tài liệu học bảng chữ cái tiếng Nhật với 2000 chữ Kanji thông dụng nhất. 2000 Hán Tự Thường Dụng trong tiếng Nhật . Kanji …

Read More »

Học 100 từ Kanji N5, N4 – Phần 3

Học 100 từ Kanji N5, N4 – Phần 3 TỔNG HỢP 100 TỪ KANJI N5 – N4 Các từ Kanji được liệt kê ra thế này dễ học và dễ nhớ hơn. Xem thêm: Học 100 từ Kanji N5, N4 – Phần 1 Học 100 từ Kanji N5, N4 – …

Read More »