Home / Minna no Nihongo

Minna no Nihongo

Tài liệu Giải thích ngữ pháp Minna no Nihongo I

Tài liệu Giải thích ngữ pháp Minna no Nihongo I Trong bài này cùng gửi đến các bạn tài liệu Giải thích ngữ pháp Minna no Nihongo I. Trong tài liệu này giúp giải thích các mẫu ngữ pháp tiếng Nhật đang học trong giáo trình Minna no Nihongo I. …

Read More »

Download Tài liệu học tiếng Nhật sơ cấp I [PDF]

Download Tài liệu học tiếng Nhật sơ cấp I [PDF] Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu học tiếng Nhật sơ cấp I với giáo trình Minna no Nihongo I. “Tiếng Nhật Sơ Cấp I” tập trung vào việc giới thiệu cấu trúc ngôn ngữ, từ vựng và kỹ …

Read More »

[PDF] Giáo Trình Minano Nihongo 2 (Giải Thích Ngữ Pháp N4)

[PDF] Giáo Trình Minano Nihongo 2 (Giải Thích Ngữ Pháp N4) Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu bộ giáo trình Mina no Nihongo 2 Ngữ pháp N4. Đây là quyển được lược dịch sang tiếng việt từ quyển chính (Honsatsu) nhằm giải thích ngữ pháp của quyển chính …

Read More »

Download Giáo trình Minna no Nihongo I, II (ebook + audio)

Download Giáo trình Minna no Nihongo I, II (ebook + audio) Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn bộ sách Giáo trình Minna no Nihongo 1,2. “Minna no Nihongo” là một bộ giáo trình tiếng Nhật cấp độ cơ bản rất phổ biến, chia thành hai phần: Minna …

Read More »

Ngữ pháp 50 bài Minna no Nihongo

Ngữ pháp 50 bài Minna no Nihongo Tổng hợp về ngữ pháp tiếng Nhật gồm bài 50 của giáo trình Minna no Nihongo I dành cho các bạn mới học tiếng Nhật. Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 1 Ngữ pháp Minna no Nihongo – Bài 2 Ngữ pháp …

Read More »

Từ vựng 50 bài Minna no Nihongo

Từ vựng 50 bài Minna no Nihongo Từ vựng Minna no Nihongo – Bài 1 Từ vựng Minna no Nihongo – Bài 2 Từ vựng Minna no Nihongo – Bài 3 Từ vựng Minna no Nihongo – Bài 4 Từ vựng Minna no Nihongo – Bài 5 Từ vựng Minna …

Read More »

Ngữ Pháp 50 bài Minna no Nihongo N5 – N4 [PDF]

Ngữ Pháp 50 bài Minna no Nihongo Ngữ pháp 50 bài Minna no Nihongo – TỔNG HỢP NGỮ PHÁP N5-N4 CHI TIẾT Tổng hợp 50 bài Ngữ Pháp Minna No Nihongo Tiếng Nhật [PDF]  Download: PDF Xem thêm: CÁCH DÙNG TRỢ TỪ TRONG TIẾNG NHẬT Trợ Từ tiếng Nhật …

Read More »