Home / Minna no Nihongo / [PDF] Giáo Trình Minano Nihongo 2 (Giải Thích Ngữ Pháp N4)

[PDF] Giáo Trình Minano Nihongo 2 (Giải Thích Ngữ Pháp N4)

[PDF] Giáo Trình Minano Nihongo 2 (Giải Thích Ngữ Pháp N4)
Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu bộ giáo trình Mina no Nihongo 2 Ngữ pháp N4.

Đây là quyển được lược dịch sang tiếng việt từ quyển chính (Honsatsu) nhằm giải thích ngữ pháp của quyển chính theo cách hệ thống và rất dễ hiểu, mang lại kiến thức nền tảng vững chắc và nâng cao cho các bạn mới học và những bạn đã nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem thêm:
Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 1
Download 1170 Từ vựng Mimikara N1 PDF

Download: Here