Home / Ngữ pháp N4

Ngữ pháp N4

Phân biệt ngữ pháp: Vてから và Vたあとで

Phân biệt ngữ pháp: Vてから và Vたあとで Trong bài này chúng ta sẽ cùng học cách phân biệt 2 cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Nhật Vてから và Vたあとで. Xem thêm bài: Phân biệt những mẫu ngữ pháp N4 dễ nhầm lẫn Cách sử dụng Trợ Từ trong tiếng Nhật …

Read More »

[Ngữ pháp N4] ~んです

[Ngữ pháp N4] ~んです Ý nghĩa: んですĐược dùng để nhấn mạnh ý nghĩa giải thích về nguyên nhân, lý do, căn cứ… Vì/bởi vì… Cấu trúc: Aい/na/N/V(普) ✙ んです Ví dụ: この映画えいがは今週こんしゅうの月曜日げつようびから始はじまるんだ。 Kono eiga wa konshuu no getsuyoubi kara hajimarun da. Bộ phim này thứ 2 tuần này sẽ phát sóng …

Read More »

Phân biệt những mẫu ngữ pháp N4 dễ nhầm lẫn

Phân biệt những mẫu ngữ pháp N4 dễ nhầm lẫn Trong bài này chúng ta sẽ cùng học những mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N4 dễ bị nhầm lần trong quá trình học. Đây là những mẫu ngữ pháp tiếng Nhật N4 hay thường được sử dụng. Xem thêm: Ôn …

Read More »

Phân biệt Ngữ Pháp N4: から, ので, ため

Phân biệt Ngữ Pháp N4: から, ので, ため Đều có nghĩa là “vì” nhưng có những trường hợp sử dụng khác nhau, mọi người lưu ý nhé! Xem thêm: Tổng hợp 63 Ngữ Pháp N4 Ôn nhanh ngữ pháp N4 có trong JLPT – Phần 1

Read More »

Phân biệt ように và ために

PHÂN BIỆT ために và ように 🔵 ~ために: Để làm gì/Vì cái gì … (Mục đích) 1. CẤU TRÚC [Danh từ] + の + ために [Động từ thể từ điển] + ために 2. VÍ DỤ: 🔸 1. 元気(げんき)のために、毎日(まいにち)体操します。 → Để khoẻ mạnh, ngày nào mình cũng tập thể dục. 🔸 2. 日本の文化を研究するために、日本行きました。 → …

Read More »

Tóm tắt Ngữ Pháp N4

Tóm tắt Ngữ Pháp N4 MẪU NGỮ PHÁP N4 QUAN TRỌNG KHÔNG THỂ BỎ QUA NẾU MUỐN ĐỖ JLPT N4. Đây là bản tóm tắt giúp các bạn ôn nhanh phần ngữ pháp N4. 1 ~ し、~し、(それで/それに) Và, vừa ( vì vậy, hơn nữa) 2 ~ によると~そうです Theo ~ thì …

Read More »

Tổng hợp 63 Ngữ Pháp N4

Tổng hợp 63 Ngữ Pháp N4 Tóm tắt 63 Ngữ Pháp N4 ôn tập cho kì thi JLPT N4. 1. ~(も)~し、~し~:Đã A lại còn B / vừa A vừa B お腹がすいたし、のどが渇いたし、何か食べたい。 Onakagasuita shi, nodo ga kawaitashi, nanika tabetai. Vừa đói vừa khát nên tôi muốn ăn thứ gì đó. このシャツは色もきれいですし、デザインもいいですね。 …

Read More »

Ngữ Pháp tiếng Nhật dễ nhầm

Ngữ Pháp tiếng Nhật dễ nhầm Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về, những cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật dễ nhầm với nhau cần lưu ý. Xem thêm: Cách chia các thể Động Từ trong tiếng Nhật Sổ tay động từ phức tiếng Nhật PDF

Read More »

Tổng hợp Ngữ Pháp N4 PDF

Tổng hợp Ngữ Pháp N4 PDF Tài liệu học ngữ pháp tiếng Nhật N4 gồm: 63 Cấu trúc ngừ pháp N4 có ví dụ dễ hiểu. “Tổng hợp Ngữ Pháp N4 PDF” là tài liệu quan trọng và hữu ích cho những người học tiếng Nhật ở trình độ N4. …

Read More »

Ngữ pháp N4: Cấu trúc “Cho… nhận” trong tiếng Nhật

Ngữ pháp N4: Cấu trúc “Cho… nhận” Cấu trúc “Cho…nhận” ~Vてあげる ~Vてくれる ~Vてもらう ~Vてやる Cùng học những mẫu cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4 quan trọng và dễ bị nhầm lẫn. Xem thêm: 54 Cấu trúc ngữ pháp N4 cần nhớ khi thi JLPT PDF GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP …

Read More »