Home / JLPT / JLPT N4

JLPT N4

Đề thi JLPT N4 nơi chia sẻ tài liệu học, ôn thi JLPT N4 và luyện thi JLPT N4.

 

[PDF] Sách luyện thi JLPT N4 Phần Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp

[PDF] Sách luyện thi JLPT N4 Phần Kanji, Từ vựng, Ngữ pháp (Có đáp án) 日本語能力試験直前対策 N4 文字・語彙・文法 Cùng chia sẻ với các bạn tài liệu Luyện thi JLPT N4 phần Kanji, từ vựng và ngữ pháp. Xem thêm bài: [PDF] Bộ đề thi thử JLPT N4 (Kèm giải thích) …

Read More »

[PDF] Sách giải thích ngữ pháp trong đề thi JLPT N5 – N1

[PDF] Sách giải thích ngữ pháp trong đề thi JLPT N5 – N1 蓝宝书大全集 新日本语能力考试N1-N5文法详解 (Bản tiếng Nhật – Trung) Cùng gửi đến các bạn bộ tài liệu giải thích ngữ pháp chi tiết cho kỳ thi năng lực tiếng Nhật từ N5 đến N1. Hy vọng với tài liệu …

Read More »

[PDF] Sách Luyện thi JLPT N4 (Có đáp án)

[PDF] Sách Luyện thi JLPT N4 (Có đáp án) 新日本语能力考试N4语法解说篇 (Bản tiếng Nhật – Trung) 分類歸納了語法中的功能用語和句型,更有利于讀者學習和掌握;語法解說簡單易懂. Cùng gửi đến các bạn sách luyện thi JLPT N3. Xem thêm: Đề thi chính thức Ngữ pháp, Đọc hiểu JLPT N4 T7/2023 (Có đáp án) Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng …

Read More »

Đề Thi Chính Thức JLPT N4 các năm

Đề Thi Chính Thức JLPT N4 các năm Tổng Hợp Đề Thi JLPT N4 Các Năm Cùng gửi đến các bạn tổng hợp đề thi chính thức JLPT N4 các năm. Với tài liệu này giúp các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn thi JLPT. Đề thi …

Read More »