Home / Học tiếng Nhật / [PDF] Sách giáo khoa tiếng Nhật Lớp 7

[PDF] Sách giáo khoa tiếng Nhật Lớp 7

Sách giáo khoa tiếng Nhật Lớp 7

Cuốn sách giáo khoa tiếng nhật 7 do Nhà xuất bản giáo Dục ấn hành là cuốn sách học tiếng nhật dành cho học sinh lớp 7, nhằm giúp các em phát huy các kỹ năng Nghe, nói đọc viết.

Tiếng nhật 7 bao gồm 12 đơn vị học bài, mỗi đơn vị học bài tương đương 8 tiết học trên lớp. Nội dung sách liên quan đến các chủ đề gần gụi với cuộc sống hàng ngày: về Nhà trường, gia đình, bạn bè, xã hội…

Download: PDF

Xem thêm bài:
Học Tiếng Nhật sơ cấp PDF
Học bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana