Home / Học tiếng Nhật / 忘れる – wasureru là gì? trong tiếng Nhật

忘れる – wasureru là gì? trong tiếng Nhật

忘れる – wasureru là gì? trong tiếng Nhật

Từ vựng: 忘れる

Nghĩa: quên; để lại bất cẩn; Bị lãng quên; Quên đi; Quên (một bài viết)

Romaji: wasureru

Hiragana: わすれる

Kiểu: danh từ (nếu được viết là 忘れ) hoặc động từ (nếu được viết là 忘れる)

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

約束を忘れないでください。
Yakusoku wo watsurenaide kudasai.
Đừng quên lời hứa đấy

忘れ物をする。
Wasure mono wo suru.
Để quên đồ.

Xem thêm bài:
Dịch tên tiếng Việt sang tiếng Nhật
Tài liệu học tiếng Nhật cho người mới học [PDF + MP3]