Home / Văn hóa Nhật Bản / Năng suất và 5S Bí Mật Sự Thành Công của người Nhật

Năng suất và 5S Bí Mật Sự Thành Công của người Nhật

Năng suất và 5S Bí Mật Sự Thành Công của người Nhật

“5S Bí Mật Sự Thành Công của người Nhật” là một hệ thống quản lý và tổ chức được phát triển từ nền văn hóa công việc của người Nhật. Nó được viết tắt của 5 từ trong tiếng Nhật gồm: Seiri (整理 Sàng lọc), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Sạch sẽ), Seiketsu (清潔 Săn sóc), và Shitsuke (躾 Sẵn sàng).

Với 5S, người Nhật đã chứng minh được rằng việc áp dụng các nguyên tắc này không chỉ giúp cải thiện môi trường làm việc mà còn tạo ra nền tảng vững chắc cho sự thành công và hiệu quả trong công việc hàng ngày.

Download: PDF

Xem thêm:
Cách chào hỏi của người Nhật
Lễ hội Obon của Nhật Bản