Home / Kanji N5 / [PDF] Tài liệu học và làm bài tập Kanji N5 (Có đáp án)

[PDF] Tài liệu học và làm bài tập Kanji N5 (Có đáp án)

[PDF] Tài liệu học và làm bài tập Kanji N5 (Có đáp án)
Với các bạn đang mới bắt đầu học tiếng Nhật phần Kanji thì đây là tài liệu dành cho bạn.
Trong tài liệu này các bạn sẽ học các từ Kanji N5 cơ bản và làm thử các dạng bài tập Kanji N5 (có đáp án)

Xem thêm bài:
80 Kanji JLPT N5
Full Bộ 32 Trang luyện viết Kanji N5, N4

Download: Tại đây