Home / JLPT / JLPT N4 / Luyện nghe hiểu JLPT N4 – Đề 2

Luyện nghe hiểu JLPT N4 – Đề 2

Luyện nghe hiểu JLPT N4 – Đề 2
(Có đáp án)
Để giúp các bạn cải thiện thêm phần nghe trong đề thi JLPT N4.
Trong bài này chúng ta sẽ cùng luyện thi phần nghe hiểu trong đề thi JLPT N4.

Xem thêm:
Đề thi chính thức Ngữ pháp, Đọc hiểu JLPT N4 T7/2023 (Có đáp án)
Đề thi chính thức Kanji, Từ vựng JLPT N4 T7/2023 (Có đáp án)