Home / Từ vựng / Từ điển học tiếng Nhật qua hình ảnh ebook PDF

Từ điển học tiếng Nhật qua hình ảnh ebook PDF

Download từ điển học tiếng Nhật qua hình ảnh
Cùng gửi đến các bạn cuốn Từ Điển Học Tiếng Nhật qua hình ảnh.
Tài liệu với khoảng 1500 từ tiếng Nhật thông dụng qua 32 chủ đề.

Học các từ vựng tiếng Nhật bằng hình ảnh, phiên âm, có giải nghĩa bằng tiếng Anh sẽ giúp người học tiếng Nhật dễ dàng ghi nhớ và phân biệt từ vựng. Với cuốn sách này, các bạn sẽ học từ vựng tiếng Nhật hết sức dễ dàng thông qua các hình ảnh sinh động.

Download: PDF

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật trong công việc
Từ vựng tiếng Nhật liên quan đến Y Tế, Thuốc, Khám Bệnh – Phần 1