Home / Học tiếng Nhật / Đề thi Môn Tiếng Nhật kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023-2024

Đề thi Môn Tiếng Nhật kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023-2024

Đề thi Môn Tiếng Nhật kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2023-2024
(Có đáp án)

Cùng chia sẻ với các bạn đề thi vào lớp 10 THPT môn tiếng Nhật có đáp án.
Đây là đề thi tương đương với đề thi JLPT N5 dành cho các bạn học tiếng Nhật.

Download: PDF

Đáp án mã đề 301:
1. D | 2. B | 3. D | 4. B | 5. A | 6. D | 7. D | 8. B | 9. C | 10. A
11. C | 12. C | 13. A | 14. D | 15. B| 16. A | 17. B | 18. D | 19. C | 20. C
21. D | 22. C | 23. B | 24. D | 25. C| 26. C | 27. D | 28. C | 29.B | 30. D
31. A | 32. C | 33. A | 34. C | 35. B | 36. B | 37. D | 38. D| 39. A | 40. C

Xem thêm:
[PDF] Tài liệu luyện thi JLPT N5 (Có đáp án)
Đề thi chính thức Kanji, Từ vựng JLPT N5 T7/2023 (Có đáp án)