Home / Luyện nghe N4 / Luyện Nghe N4 – Bài 14

Luyện Nghe N4 – Bài 14

Luyện Nghe tiếng Nhật N4 – Bài 14
Hội thoại ngắn trong môi trường công sở bằng tiếng Nhật.


***
(1) 遅れます: Tôi sẽ đến muộn

script

 

(2) 悪いけど…: Thật không phải nhưng …

script

***