Home / Luyện nghe N4 / Luyện Nghe N4 – Bài 13

Luyện Nghe N4 – Bài 13

Luyện Nghe tiếng Nhật N4 – Bài 13
Hội thoại ngắn trong môi trường công sở bằng tiếng Nhật.


***
(1) プレゼン: Thuyết trình

script

 

(2) 電話(社外)… 「代わります」 Điện thoại (ngoài công ty) …”Tôi sẽ chuyển máy”

script

***