Home / JLPT / JLPT N4 / [PDF] Sách Luyện thi JLPT N4 (Có đáp án)

[PDF] Sách Luyện thi JLPT N4 (Có đáp án)

[PDF] Sách Luyện thi JLPT N4 (Có đáp án)
新日本语能力考试N4语法解说篇
(Bản tiếng Nhật – Trung)

分類歸納了語法中的功能用語和句型,更有利于讀者學習和掌握;語法解說簡單易懂.
Cùng gửi đến các bạn sách luyện thi JLPT N3.

Xem thêm:
Đề thi chính thức Ngữ pháp, Đọc hiểu JLPT N4 T7/2023 (Có đáp án)
Đề thi tốt nghiệp THPT 2023 môn tiếng Nhật (Có đáp án)

Download: Tại đây