Home / Học tiếng Nhật / [PDF] Sách Sổ tay tiếng Nhật thương mại

[PDF] Sách Sổ tay tiếng Nhật thương mại

Sổ tay tiếng Nhật thương mại
CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN
SỔ TAY TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI [SỬ DỤNG TRONG CÔNG VIỆC] – MỘT CUỐN SÁCH VỀ VIẾT VĂN BẢN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI!!!

Đây là bản dịch tiếng Việt của cuốn sách 仕事で使う! 日本語ビジネス文書マニュアル Nihongo Bijinesu Bunsho Manyuaru, một đầu sách khá nổi trong những đầu sách về tiếng Nhật liên quan đến công việc.

Những ai đang làm việc tại công ty Nhật hoặc đang giao dịch với công ty Nhật chắc chắn có không ít dịp viết các văn bản theo văn phong thương mại.

Xem thêm:
Những câu giao tiếp tiếng Nhật khi làm việc ở cửa hàng tiện lợi
50 Câu tiếng Nhật dùng để khen ngợi khi giao tiếp

Download: PDF