Home / Tiếng Nhật giao tiếp / [PDF] Từ điển mẫu câu tiếng Nhật dành cho Giao viên và Học viên

[PDF] Từ điển mẫu câu tiếng Nhật dành cho Giao viên và Học viên

Từ điển mẫu câu giáo tiếp  tiếng Nhật dành cho Giao viên và Học viên

Cuốn Từ điển mẫu câu tiếng Nhật được biên soạn dành cho các Giao viên và Học viên học.
Tài liệu được tổng hợp một cách đầy đủ nhất các cấu trúc ngữ pháp, cùng với những mẫu câu giáo tiếp thông dụng với sự hướng dẫn, ví dụ, giải thích cụ thể và các chú ý trong quá trình sử dụng. Đây được xem là một cuốn từ điển được đánh giá hay và hữu ích cho học viên học tiếng Nhật.

Xem thêm:
30 Ngày học tiếng Nhật giao tiếp – Phần 1
Những câu hỏi khi đi phỏng vấn ở công ty Nhật

Download: PDF