Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí Chế tạo máy PDF

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí Chế tạo máy PDF

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ Khí Chế tạo máy PDF
Bộ từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Cơ khí Chế Tạo Máy được tổng hợp về các từ vựng dùng trong ngành cơ khí như phay, bào, tiện, … rất hữu ích cho các bạn đang làm việc tại Nhật Bản.

Xem thêm bài:
Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành ô tô
Từ vựng tiếng Nhật ngành cơ khí

Download: Tại đây