Home / Từ vựng N4 / Tổng hợp 50 Phó Từ tiếng Nhật N4 thường có trong JLPT

Tổng hợp 50 Phó Từ tiếng Nhật N4 thường có trong JLPT

Tổng hợp 50 Phó Từ tiếng Nhật N4 thường có trong JLPT
Tổng hợp Phó Từ tiếng Nhật có ví dụ đi kèm rất dễ học.
Trong bài này chúng ta sẽ học các Phó Từ tiếng Nhật hay có trong đề thi JLPT các năm.

Xem thêm:
Tổng hợp từ vựng N4 thường xuất hiện trong đề JLPT
Từ Vựng Katakana N4