Home / JLPT / JLPT N5 / Điểm đỗ JLPT N5 và Cấu trúc đề thi JLPT N5

Điểm đỗ JLPT N5 và Cấu trúc đề thi JLPT N5

Điểm đỗ JLPT N5 và Cấu trúc đề thi JLPT N5

JLPT N5 là gì? Được bao nhiêu điểm thì đỗ?
JLPT N5 dùng để đo khả năng tiếng Nhật của người tham gia thi ở mức độ cơ bản nhất. Những người qua được trình độ N5 là những người đã nắm vững hiragana, katakana và biết một số từ Kanji cơ bản, tiêu biểu. Khả năng đọc hiểu tiếng Nhật cơ bản nhất và nghe hiểu được những hội thoại của cuộc sống thường ngày, trong lớp học, ở một mức độ hạn chế, với điều kiện được nghe chậm rãi.

Để đỗ được trình độ này, các bạn phải qua được hai phần kiểm tra:

Phần 1 là kiểm tra về kiến thức ngôn ngữ. Phần này được tách làm hai mục khi thi, đó là Từ vựng – Kanji và Ngữ pháp – Đọc hiểu. Tổng số điểm tối đa của phần này là 120.

Phần 2 là kiểm tra về khả năng nghe hiểu. Tổng số điểm tối đa của phần này là 60.

Để đỗ N5

Số điểm tổng: Phải trên 80 điểm (Điểm tối đa: 180)
Điểm kiến thức ngôn ngữ & Đọc hiểu: Phải trên 38 điểm (Điểm tối đa: 120)
Điểm nghe hiểu: Phải trên 19 điểm (Điểm tối đa: 60)

Theo thống kê thì tỷ lệ đỗ hằng năm của trình độ N5 dao động từ 49% ~ 52%, nghĩa là khoảng 1 nửa số thí sinh tham gia chắc chắn sẽ đậu, cao nhất trong số 5 trình độ thi JLPT.

Lượng kiến thức cần để đạt N5
Vì là trình độ dễ nhất nên lượng kiến thức dành cho N5 là không nhiều.

Nếu như các bạn học sách Minna no Nihongo thì học hết bài 25 là đủ khả năng thi đậu N5.

Lượng chữ Hán (Kanji) là khoảng 100 từ.

Cấu trúc đề thi JLPT N5 và căn thời gian

Phần 1.1: Từ vựng – Kanji

Thời gian làm bài: 25 phút

Các bạn sẽ có 3 dạng bài tập cho phần này:
(1) Kanji: 4 câu (chọn cách đọc đúng x2 | chọn chữ kanji đúng cho cách đọc cho sẵn x2)
(2) Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: 2 câu
(3) Chọn câu văn đồng nghĩa với câu văn cho trước: 2 câu

Phần 1.2: Ngữ pháp – Đọc hiểu
Thời gian làm bài: 50 phút

Đối với phần ngữ pháp, các bạn chỉ nên làm trong tối đa 15 phút.
(1) Chọn từ thích hợp: 2 câu (khoảng 2 phút)
(2) Sắp xếp các từ để thành câu có nghĩa: 2 câu (khoảng 3 phút)
(3) Điền vào chỗ trống cho bài văn: 5 câu (khoảng 10 phút)
Đối với phần đọc hiểu, vì kỹ năng đọc mất khá nhiều thời gian nên chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho phần này.

Ở N5 thì sẽ có 3 dạng bài đọc:
(1) Bài đọc ngắn: 1 câu (5 phút)
(2) Bài đọc vừa: 1 câu (15 phút)
(3) Bài đọc tìm thông tin: 1 câu (10 phút)

Việc chia thời gian ở trên chỉ mang tính tham khảo. Hầu hết chúng ta sẽ có khá dư thời gian khi làm phần đọc này. Mặc dù vậy, các bạn vẫn nên kiểm soát thời gian để không bị cuống. Khi làm bài đọc, các bạn nên làm dạng (3) bài đọc tìm thông tin đầu tiên, sau đó là (2) bài vừa và cuối cùng mới làm bài (1).

Phần 2: Nghe hiểu
Thời gian làm bài: 30 phút
Lưu ý là các bạn chỉ được nghe duy nhất 1 lần cho mỗi câu nên hãy hết sức tập trung.

Bài nghe hiểu của N5 có 4 dạng:
(1) Nội dung bài nghe thường được đọc theo thứ tự đáp án: 2 câu
(2) Nội dung bài nghe không theo thứ tự đáp án, đòi hỏi kỹ năng tự tổng hợp: 2 câu
(3) Nghe xem người được chỉ mũi tên, trong trường hợp này nên nói như nào: 2 câu
(4) Đối đáp, để xem trong trường hợp đó bạn sẽ trả lời như nào cho hợp lý: 2 câu