Home / Ngữ pháp N5 / Tóm tắt Ngữ Pháp N5

Tóm tắt Ngữ Pháp N5

Tóm tắt ngữ pháp N5
Cùng gửi đến mọi người tài liệu văn tắt ngữ pháp tiếng Nhật N5.

MẪU NGỮ PHÁP N5 QUAN TRỌNG KHÔNG THỂ BỎ QUA NẾU MUỐN ĐỖ JLPT N5.
Đây là bản tóm tắt giúp các bạn ôn nhanh phần ngữ pháp N5.

0 ~です/ですか/じゃない Là / ~phải không/ không là
1 ~は Thì / ở / chủ ngữ
2 ~も Cũng / đến mức / đến cả
3 ~の Của/ về
4 ~で Tại/ ở/ vì/ bằng/ với
5 ~を Trợ từ chỉ hành động

6 ~に /へ Chỉ phương hướng
7 ~に Vào lúc / lúc / nơi diễn ra hđ
8 ~が/でも/けど Nhưng
9 ~から ~ まで Từ ~ đến ~
10 ~あまり ~ ない Không ~ lắm

11 ~ぜんぜん ~ ない Hoàn toàn ~ không
12 ~Vませんか Cùng nhau làm V nhé
13 ~があります Có ~ ( đồ vật/ cây)
14 ~がいます Có ~ (động vật / người)
15 ~助詞 + 数量 Từ để hỏi đi với động từ

16 ~に~回 Làm ~ lần trong thời gian
17 ~Vましょう Cùng nhau làm nhé
18 ~Vましょうか Tôi làm ~ cho bạn nhé
19 ~がほしい Muốn có ~
20 ~Vたい Muốn ~

21 ~へ~を~に行く Đi đến ~ để làm ~
22 ~Vてください。 Hãy làm V
23 ~Vないでください。 Đừng làm V
24 ~Vてもいいです Làm V cũng được
25 ~Vてはいけません Không được làm V

26 ~Vなくてもいいです Không cần làm V
27 ~なければなりません Phải làm V
28 ~ないといけない Phải làm V
29 ~なくちゃいけない Phải làm V
30 ~だけ Chỉ

31 ~ですから/から Vì
32 ~のが Danh từ hóa động từ
33 ~のを Danh từ hóa động từ
34 ~のは Danh từ hóa động từ
35 ~もう~Vました Đã làm V

36 ~まだ~Vていません Vẫn chưa làm V
37 ~まだ~Vています Vẫn đang làm V
38 ~より So với
39 ~ほど~ない Không ~ bằng
40 ~と同じ Giống với~

41 Nで~がいちばん~ Trong N ~ nhất ~
42 く/~になる。 Trở nên
43 ~も ~ ない Cho dù ~ cũng không
44 ~Vて、~Vて、~ Làm V ~ làm V~
45 ~Vてから、~ Sau khi làm ~

46 ~たり~たりする Lúc thì ~ lúc thì
47 ~Vている Đang làm V, đã làm V
48 ~Vたことがある Đã từng làm V
49 ~Vないことがある Chưa từng làm V
50 ~や~や~など Và ~ và~ còn nữa

51 ~ので Bời vì
52 ~でしょう? Có lẽ ~ ?
53 ~たぶん~でしょう Chắc có lẽ
54 ~とおもう Nghĩ rằng
55 ~といいます Nói là

56 ~といいました Đã nói rằng
57 ~まえに Trước khi
58 ~とき Lúc/ khi
59 ~たあとで Sau khi~
60 までに Đến trước

61 ~と Hễ mà
62 ~ても/でも Dù ~ nhưng~
63 ~たら Nếu / sau khi
64 ~Vてあげる Mình Làm cho ai đó
65 ~Vてくれる Ai đó làm cho mình

66 ~Vてもらう Được nhận từ ai đó.
67 ~がわかる Hiểu ~
68 です=だろう=でしょう
69 です=である
70 ~と Cùng Với / và
71 ~ができる Có thể làm

Download : Here

Xem thêm:
100 Bài hội thoại trong tiếng Nhật PDF
Học cách giới thiệu bản thân bằng tiếng Nhật