Home / Từ vựng / Động Từ và Tính Từ tiếng Nhật thông dụng

Động Từ và Tính Từ tiếng Nhật thông dụng

Động Từ và Tính Từ tiếng Nhật thông dụng
Danh sách Động Từ và Tính Từ tiếng Nhật thông dụng có phiên âm dễ học.
Với các bạn mới học tiếng Nhật thì việc học tiếng Nhật thì đây là tài liệu dành cho các bạn.

Xem thêm:
Từ vựng tiếng Nhật thông dụng
Cách đếm người và vật bằng tiếng Nhật

Download: Tại đây