Home / Từ vựng N1 / Từ vựng N1 xuất hiện trong JLPT N1 năm 2010 – 2019

Từ vựng N1 xuất hiện trong JLPT N1 năm 2010 – 2019

Từ vựng tiếng Nhật N1 xuất hiện trong JLPT N1 năm 2010 – 2019


Trong bày này cùng gửi đến các bạn danh dách những từ vựng tiếng Nhật, đã xuất hiện trong JLPT N1.

Download: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp 3000 Từ vựng Goi Tettei N1 [PDF]
Download 1170 Từ vựng Mimikara N1 PDF