Home / Từ vựng N4 / Từ vựng TRY N4

Từ vựng TRY N4

Từ vựng TRY N4
日本語能力試験N4

Sau đây cùng gửi đến các bạn danh sách từ vựng tiếng Nhật N4 được trích từ giáo trình TRY N4.
Với danh sách từ vựng này sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình học tiếng Nhật.
Chúc các bạn học tốt, thi tốt.

Download tài liệu: PDF