Home / Ngữ pháp N5 / 10 Ngữ pháp tiếng Nhật nói nguyện vọng, mong muốn

10 Ngữ pháp tiếng Nhật nói nguyện vọng, mong muốn

10 Ngữ pháp tiếng Nhật nói nguyện vọng, mong muốn
10 NGỮ PHÁP NÊU NGUYỆN VỌNG CỦA BẢN THÂN!
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học 10 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật nói nên nguyện vọng, mong muốn của bản thân.

Xem thêm:
Một số câu giao tiếp tiếng Nhật khi đi du lịch Nhật Bản
100 Bài hội thoại trong tiếng Nhật PDF