Home / Từ vựng N2 / 200 Tính Từ N2 PDF

200 Tính Từ N2 PDF

200 Tính Từ N2 PDF
200 Tính Từ N2 là một tài liệu học và ôn tập 200 từ vựng tính từ N2, một trong những cấp độ của kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật (JLPT).
Danh sách chọn lọc từ vựng tính từ quan trọng và thường xuất hiện trong kỳ thi JLPT N2.

Xem thêm:
Shinkanzen N2 Từ Vựng PDF
100 Danh Từ tiếng Nhật N2

 

Download: Tại đây