Home / JLPT / JLPT N5 / 8 Đề thi thử JLPT N5 có đáp án

8 Đề thi thử JLPT N5 có đáp án

8 Đề thi thử JLPT N5 có đáp án
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Sau đây tiếng Nhật cơ bản cùng chia sẻ với các bạn tài liệu thi thử JLPT N5.
Đây là bộ đề thi giúp các bạn luyện thi JLPT N5 hữu ích.
Hy vọng với tài liệu này sẽ hưu ích với các bạn học tiếng Nhật.

Download tài liệu: PDF