Home / JLPT / JLPT N4 / [PDF] Bộ đề thi thử JLPT N4 (Kèm giải thích)

[PDF] Bộ đề thi thử JLPT N4 (Kèm giải thích)

[PDF] Bộ đề thi thử JLPT N4 (Kèm giải thích)
Bộ đề thi thử kì thi năng lực tiếng Nhật
Sách luyện Thi JLPT N4 là sách tiếng Nhật tổng hợp các đề thi được tổ hợp từ các đề thi các năm trước.

Bộ Đề Thi Thử N4 được biên soạn giống như cấu trúc đề thi thật: Đây là một điểm cộng rất lớn đối với các cuốn sách luyện đề. Từng phần kiến thức ngôn ngữ chữ Hán, từ vựng ( 30 phút), Ngữ pháp, đọc hiểu (60 phút) và Nghe hiểu (35 phút) đều được thiết kế theo đề thi thật nên người đọc hoàn toàn có thể làm quen với kì thi thật ngay tại nhà rồi.

Download đề thi: PDF

Xem thêm:
Học 180 chữ Kanji N4 chi tiết nhất – Phần 1
200 câu bài tập JLPT N5, N4 (Có đáp án) – Phần 1