Home / Luyện dịch tiếng Nhật / (Dịch) Chỉ cần có ước mơ

(Dịch) Chỉ cần có ước mơ

(Dịch) Chỉ cần có ước mơ

Chỉ cần có ước mơ
Bất cứ lúc nào đi nữa,dù là ai đi nữa cũng đều có ước mơ.
Cho dù không thể làm điều đó ngay bây giờ,
Cho dù có lo lắng không biết mình có làm được hay không,
Cho dù có rất nhiều việc phải làm,
Bạn không cần phải từ bỏ ước mơ của mình.
Điều quan trọng là hãy tiếp tục ấp ủ ước mơ thay vì biến ước mơ của bạn thành hiện thực.
Chỉ cần có điều đó thì cuộc sống sẽ vui hơn.
Kể cả khi điều đó không thành hiện thực,
Bạn cũng phải tiếp tục ứoc mơ.
Cứ như vậy là được rồi

Xem thêm:
(Dịch) Văn mẫu bằng tiếng Nhật dùng trong việc xin tăng ca
50 Từ vựng tiếng Nhât N5 xuất hiện trong JLPT T12/2022