Home / Luyện nghe N4 / Luyện Nghe N4 – Bài 6

Luyện Nghe N4 – Bài 6

Luyện Nghe tiếng Nhật N4 – Bài 6
Hội thoại ngắn trong môi trường công sở bằng tiếng Nhật.


***
(1) 助かります: Cảm ơn vì sự giúp đỡ.
「助(たす)かります」là lời đáp lại khi được người khác làm hộ hay giúp đỡ điều gì, nghĩa đen là “Thật sự là anh đã giúp tôi nhiều/ Việc đó giúp ích cho tôi nhiều”

script

(2) 電話(社内)… 「電話に出る」 Điện thoại (nội bộ công ty) …「Trả lời điện thoại」

script

(3) ご苦労様でした(ごくろうさまでした): Anh vất vả rồi!

script

***