Home / Ngữ pháp N4 / Ngữ pháp N4: Cấu trúc “Cho… nhận” trong tiếng Nhật

Ngữ pháp N4: Cấu trúc “Cho… nhận” trong tiếng Nhật

Ngữ pháp N4: Cấu trúc “Cho… nhận”

Cấu trúc “Cho…nhận”
~Vてあげる
~Vてくれる
~Vてもらう
~Vてやる
Cùng học những mẫu cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật N4 quan trọng và dễ bị nhầm lẫn.


Xem thêm:
54 Cấu trúc ngữ pháp N4 cần nhớ khi thi JLPT
PDF GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP N4 CHI TIẾT KÈM VÍ DỤ