Home / Ngữ pháp N5 / Ngữ pháp tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa: “Không những…mà còn…”

Ngữ pháp tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa: “Không những…mà còn…”

Tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật thể hiện ý nghĩa “Không những…mà còn…”
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học mẫu ngữ pháp tiếng Nhật để thể hiện “Không những…mà còn…” .

Xem thêm:
Tổng hợp Ngữ Pháp N4 PDF
214 Bộ thủ trong tiếng Nhật PDF