Home / Tiếng Nhật giao tiếp / Những cụm từ đệm trong tiếng Nhật

Những cụm từ đệm trong tiếng Nhật

Những cụm từ đệm trong tiếng Nhật
Trong giao tiếp tiếng Nhật việc sử dụng những cụm từ đệm, giúp việc mở lời một cách chuyển nghiệp và thân thiện hơn.

Xem thêm:
Từ dùng để hỏi trong tiếng Nhật
Cách nói cảm ơn và xin lỗi trong tiếng Nhật