Home / Từ vựng N4 / [PDF] Speed Master N4 Từ vựng

[PDF] Speed Master N4 Từ vựng

[PDF] Speed Master N4 Từ vựng

Đây là cuốn sách dành cho các bạn đã học xong kiến thức của N5 và đang muốn nâng cao khả năng từ vựng chuẩn bị cho JLPT N4.
Supido Masuta N4 Từ Vựng – cuốn sách hữu ích trong việc chinh phục từ vựng của bài thi Năng lực tiếng Nhật N4.

Mỗi bài của sách bao gồm khoảng 20 từ vựng nên tùy theo khả năng mà bạn có thể học 10 từ hay 15 từ thậm chí là cả bài một ngày. Sau đó hãy làm bài tập ôn tập để củng cố lại kiến thức.

Download: PDF

Xem thêm:
Tổng hợp 63 Ngữ Pháp N4
80 Kanji JLPT N5