Home / Từ vựng N4 / Tổng hợp Từ Vựng N4 PDF

Tổng hợp Từ Vựng N4 PDF

Tổng hợp Từ Vựng N4
Tổng hợp danh sách từ vựng tiếng Nhật N4. cung cấp một bộ sưu tập chọn lọc các từ vựng quan trọng cần thiết cho cấp độ N4 của kỳ thi JLPT.

Xem thêm:
Tổng hợp 63 Ngữ Pháp N4
Cách Hỏi Giờ, Nói Giờ trong tiếng Nhật

Download: PDF