Home / Từ vựng / Từ vựng tiếng Nhật trong sách giáo khoa

Từ vựng tiếng Nhật trong sách giáo khoa

Từ vựng tiếng Nhật trong sách giáo khoa
Tuyển tập từ vựng tiếng Nhật trong sách giao khao
(Bản tiếng Nhật – Việt)


Với các bậc cha mẹ có con đang học tập ở Nhật Bản thì việc học các từ vựng trong trường, trong sách giao khoa là rất cần thiết.

Download: PDF