Home / Học tiếng Nhật / [PDF] Tổng hợp 250 Bài văn mẫu tiếng Nhật Sakubun

[PDF] Tổng hợp 250 Bài văn mẫu tiếng Nhật Sakubun

[PDF] Tổng hợp 250 Bài văn mẫu tiếng Nhật Sakubun
TUYỂN TẬP 250 BÀI SAKUBUN TỪ JITCO


Tài liệu này gồm 2 quyển, do bạn Triệu Đức Duy tổng hợp. Đây là những bài viết đạt giải cuộc thi viết tiếng Nhật dành cho tu nghiệp sinh, thực tập sinh kỹ năng của JITCO hàng năm.

Download 250 BÀI SAKUBUN TỪ JITCO : Quyển 1
Download 250 BÀI SAKUBUN TỪ JITCO : Quyển 2

Xem thêm bài:
(Dịch Nhật – Việt) Món ăn Việt giải thích tiếng Nhật
Luyện nghe Minna no Nihongo – Bài 1