Home / Ngữ pháp N3 / 4 Mẫu ngữ pháp N3 dễ nhầm lẫn

4 Mẫu ngữ pháp N3 dễ nhầm lẫn

4 Mẫu ngữ pháp N3 dễ nhầm lẫn
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học về 4 mẫu ngữ pháp N3 hay bị nhầm lẫn.

4 Mẫu Ngữ Pháp N3 dễ nhầm lẫn

1. ~わけだ : ~là đương nhiên rồi

2. ~わけがない : Không đời nào, không lý nào ~

3. ~わけではない : Không hẳn là, không phải là không ~

4. ~わけにはいかない : Có lý do nên không thể ~

Xem thêm:
Học Ngữ Pháp N3 – Phần 1
Tổng hợp Ngữ Pháp N3 đầy đủ và chi tiết PDF