Home / Học tiếng Nhật / Bảng chia các động từ sơ cấp trong tiếng Nhật

Bảng chia các động từ sơ cấp trong tiếng Nhật

Bảng chia các động từ sơ cấp trong tiếng Nhật
BẢNG CHIA ĐỘNG TỪ TIẾNG NHẬT Ở TẤT CẢ CÁC THỂ

Bảng động từ sơ cấp chia các thể trong tiếng Nhật cho bạn nào cần nha.
Các bạn tải về để xem được chi tiết hơn.

Download: Here

Xem thêm:
Các cặp Tự Động Từ, Tha Động Từ tiếng Nhật thường gặp
Tổng hợp 170 Động Từ từng xuất hiện trong JLPT N3