Home / Từ vựng / Từ Đồng Âm khác nghĩa trong tiếng Nhật

Từ Đồng Âm khác nghĩa trong tiếng Nhật

Từ Đồng Âm khác nghĩa trong tiếng Nhật
Thường phần thi chữ Hán rất dễ nhưng có khi nào chủ quan mà các bạn chọn sai k?

Đặc biệt là những câu KANJI CÓ KIỂM TRA CÁCH ĐỌC 1 SỐ TỪ CÓ CÁCH ĐỌC GIỐNG NHAU. Việc học từ ĐỒNG ÂM KHÁC NGHĨA k chỉ giúp mở rộng vốn từ mà còn có ích trong BÀI THI CHỮ HÁN JLPT nhe các em
Vậy nên, hãy đọc kỹ câu văn xem từ vựng đó mang nghĩa gì rồi chọn CHỮ HÁN phù hợp nha.

Xem thêm:
Tổng hợp toàn bộ Ngữ Pháp N5 – Phần 1
15 Cấu trúc ngữ pháp N5 thường dùng trong giao tiếp