Home / Ngữ pháp N5 / 8 Cách dùng của ましょう

8 Cách dùng của ましょう

8 Cách dùng của ましょう
Trong bài này chúng ta sẽ cùng học tất cả cách dùng của ましょう trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Đại từ chỉ định trong tiếng Nhật N5
Phân biệt ngữ pháp tiếng Nhật: ~ たびに và ~ ごとに