Home / Luyện nghe N4 / Luyện Nghe N4 – Bài 2

Luyện Nghe N4 – Bài 2

Luyện Nghe tiếng Nhật N4 – Bài 2
Hội thoại ngắn trong môi trường công sở bằng tiếng Nhật.


***
(1) 残業(ざんぎょう): Làm thêm

script

(2) 電話(社内)…伝言: Điện thoại (nội bộ công ty) … Lời nhắn

script

(3) 電話(社内)…伝言: Điện thoại (nội bộ công ty) … Lời nhắn

script

(4) 電話(社外)…伝言: Điện thoại (ngoài công ty) … Lời nhắn

script

(5) 電話(社外)…伝言: Điện thoại (ngoài công ty) … Lời nhắn

script

***