Home / JLPT / JLPT N1 / [PDF] Sách Bộ đề Từ Vựng N1 Nâng Cao (Có đáp án)

[PDF] Sách Bộ đề Từ Vựng N1 Nâng Cao (Có đáp án)

[PDF] Sách Bộ đề Từ Vựng N1 Nâng Cao (Có đáp án)
Bộ đề nâng cao năng lực Từ vựng N1 – 新日语能测试高分秘籍 N1文字词汇
(Bản tiếng Nhật – Trung)

Quyển này là quyển sách luyện thi Từ Vựng tiếng Nhật N1 nâng cao của bên Trung.
Mình thấy cũng khá hay nên muốn chia sẻ cho mọi người cùng học.

Xem thêm:
70 Đề ôn Kanji, Từ Vựng, Ngữ Pháp JLPT N1 (Có đáp án + dịch nghĩa)
Tổng Hợp Đề Thi Chính Thức JLPT N1 các năm

Download: Tại đây