Home / Ngữ pháp N5 / 5 Ngữ pháp tiếng Nhật diễn tả Khả Năng

5 Ngữ pháp tiếng Nhật diễn tả Khả Năng

5 Ngữ pháp tiếng Nhật diễn tả Khả Năng
Bạn muốn diễn tả năng lực của bản thân hoặc một ai đó nhưng không biết cách nói như thế nào ?
Sau dây là 5 mẫu ngữ pháp tiếng Nhật siêu đơn giản dùng trong các trường hợp diễn tả khả năng.

Xem thêm:
Cách chia các thể Động Từ trong tiếng Nhật
Từ vựng tiếng Nhật chỉ vị trí, phương hướng