Home / Từ vựng / Tổng Hợp Từ Ghép Hay Gặp Trong Tiếng Nhật

Tổng Hợp Từ Ghép Hay Gặp Trong Tiếng Nhật

Tổng Hợp Từ Ghép Hay Gặp Trong Tiếng Nhật
Trong bài này cùng chia sẻ với các bạn các từ ghép thường gặp trong tiếng Nhật.

Xem thêm:
Động Từ Ghép thường sử dụng trong tiếng Nhật
80 Kanji JLPT N5